Skrb za kakovost in okolje

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših strank. Stranke so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših proizvodov in storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše stranke.

Naše dolgoročne usmeritve so:

 • zadovoljni kupci,
 • zadovoljni zaposleni,
 • prijazni do narave in okolice,
 • kratki reakcijski časi,
 • čim manj zamud,
 • in čim manj neskladnosti znotraj in zunaj podjetja.
narava-krajinskega-parka

Naša osnovna načela in cilji pri politiki zmanjševanja obremenitev za okolje so:

 • Ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov
 • Prizadevanje za racionalno porabo embalaže
 • Vključevanje produktov iz naravnih, hitro razgradljivih in okolju prijaznih materialov v proizvodni in prodajni proces
 • Prizadevanje za racionalno porabo vode in skrb za kakovost odpadnih voda
 • Prizadevanje za racionalno porabo energije
 • Ustrezno in skrbno ločevanje odpadkov v sodelovanju s podjetji, ki skrbijo za odvoz recikliranih odpadkov
 • Preprečevanje možnosti onesnaževanja okolja pri vsakemu delovnemu procesu
 • Skrbno spremljanje in upoštevanje trendov in smernic za okoljsko politiko v Evropski uniji
 • Izobraževanje in seznanjanje zaposlenih in širše javnosti o zmanjševanju obremenitev za okolje

Načrtovanje in doseganje zastavljenih ciljev:

 • Prepoznavanje okoljskih dejavnikov v vseh delovnih procesih in njihov vpliv na okolje
 • Izdelava delovnih navodil za okolju prijaznejše delovne procese in letnih ciljev za njihovo izboljševanje
 • Redni nadzor uspešnosti doseganja ciljev in usklajevanje delovnih navodil za njihovo doseganje
 • Redno izobraževanje in seznanjanje zaposlenih in širše javnosti o okoljski in prehrambni kulturi
 • Zagotavljanje sredstev za izvajanje zastavljenih ciljev ravnanja z okoljem

Ukrepi zmanjševanja obremenitev za okolje

RAVNANJE Z ODPADKI

 • Uvajanje ločevalnih košev za smeti v restavracijah in razdelilnicah hrane
 • Ločevanje odpadkov v procesu priprave in odvoza hrane
 • Optimizacija dobave in naročanja živil in produktov, tako da je odpadkov čim manj
 • Zmanjševanje, recikliranje in ponovna uporaba živil in produktov

PORABA VODE

 • Skrb, da voda ne teče po nepotrebnem
 • Skrb za manjšo porabo vode ob uporabi čistil

OPTIMIZACIJA TRANSPORTA

 • Optimizacija transportnih poti med različnimi dislociranimi poslovnimi enotami
 • Urejen vozni park

”ZELENA” EMBALAŽA

 • Zmanjševanje količine embalaže za enkratno uporabo
 • Uporaba vračljive transportne embalaže iz okolju prijaznih materialov
 • Uporaba embalaže iz naravnih sestavin (les, sladkorni trs …)

PORABA ENERGIJE

 • Uporaba delovnih naprav, ki so ustrezno in redno servisirane
 • Izobraževanje zaposlenih o ustrezni uporabi in vzdrževanju delovnih naprav

IZOBRAŽEVANJE STRANK IN ZAPOSLENIH

 • Izobraževanje zaposlenih o okoljski kulturi
 • Izobraževanje širše javnosti in naših strank o okoljski kulturi

Spoštovanje okoljskih zahtev in smernic

Temeljne okoljske zahteve

Gostinske storitve, ki se izvajajo na okolju prijazen način in pri katerih ponudnik dobavi del živil, pridelanih na ekološki način.

Najmanj 5 % živil, ki jih ponudnik uporabi pri izvajanju gostinskih storitev, mora biti pridelanih na ekološki način.
Najmanj 35 % sadja, zelenjave in proizvodov iz lova ali ribolova, ki jih ponudnik uporabi pri izvajanju gostinskih storitev, mora biti izbranih glede na letni čas.

Zaradi zmanjševanja količin odpadkov je treba hrano in pijačo postreči z:

 • jedilnim priborom, steklovino, porcelanastimi posodami in namiznimi prti, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, ali
 • jedilnim priborom, porcelanastimi posodami ali drugo gostinsko opremo, izdelano iz obnovljivih surovin.

Odpadki, ki nastajajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti zbrani ločeno, v skladu s predpisi, ki urejajo ločeno zbiranje odpadkov.

Vozila, ki jih ponudnik uporablja za izvajanje storitve, morajo izpolnjevati vsaj zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5.

Dodatne okoljske zahteve

Higienski papirnati proizvodi, kot so toaletne papirne brisače in papirne serviete, ki se uporabljajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti izdelani na osnovi iz 100 % predelanih papirnih vlaken ali iz primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov.

Ponudba s proizvodi, ki so v:

 • sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov, ali
 • embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
 • enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali
 • povratni embalaži.

Spoštovanje sanitarnih zahtev in predpisov

Pri pripravi vseh vrst  toplih in hladnih obrokov upoštevamo:

 • uporabo predpisane kvalitete in količine maščob na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja
 • celoten gostinski proces strogo in dosledno upošteva HACCP standarde
 • uporabo izdelkov z nizko vsebnostjo maščob
 • dnevno proizvodnjo večinoma lastnih svežih izdelkov
 • priporočeno termično obdelavo živil (dušenje, kuhanje, ne cvrtje)
 • uporabo predpisanih količin začimb in sladkorja
 • uporabo polnozrnatega kruha in peciva
 • promoviranje zdravega načina prehranjevanja: vključevanje čim več sadja in zelenjave v jedilnike, popestritev jedilnikov z morskimi izdelki, upoštevanje priporočenih energijskih vrednosti obrokov
 • uporabo predpisanih količin mesa (rdečega in belega), sira in suhomesnatih izdelkov
 • da so jedi pestre in raznovrstne, sestavljene iz vseh skupin živil, tako da so dnevno sveže pripravljeni obroki uravnoteženi in kakovostni
 • obvezno uporabo ustreznih termo posod za morebiten transport
 • pripravo prilagojenih jedi za vegetarijance  in goste, ki potrebujejo prehrano  v okviru različnih dietnih programov (celiakija, netoleranca laktoze, diabetes, posamezne specifične alergije ipd.)